Uncategorized

Projectcontroller: meer dan een cijfervreter

Hoezeer de oude volkswijsheid ‘Bezint eer gij begint’ nog niets aan kracht heeft ingeleverd, blijkt wel als we de ontwikkeling van grote projecten van de laatste jaren beschouwen. Een van de meest spraakmakende voorbeelden is de aanleg van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Maar vele andere grote infrastructurele en andersoortige grootschalige projecten kunnen moeiteloos genoemd worden. Regelmatig verschijnen berichten in de media die betrekking hebben op de flinke budgettaire overschrijdingen van grote infrastructurele projecten en vertraging in opleverdata.  In het voorbeeld van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn geeft de enquê- tecommissie in haar rapport aan dat het project vanaf het begin wordt gekenmerkt door tegenslagen. Omwonenden hebben grote overlast van de aanleg en de verdere aanleg van de lijn komt onder druk te staan. Ten tijde van het opmaken van het rapport heeft het project te maken met een kostenoverschrijding van 295 miljoen euro (een verviervoudiging van het budget).

Bekijk het volledige artikel Hier.

 

De rol van de projectcontroller in grote projecten: controlerend of ondersteunend?

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar en geschreven over de rol van de controller binnen organisaties. Opvallend is dat bijna alle recente studies zich richten op de ontwikkeling van de (business of business unit) controller. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van ‘number cruncher’ naar volwaardige sparringpartner. Een onderbelicht ontwerp binnen deze studies over de rol van de controller, maar ook binnen het onderwijs in Nederland, is de rol van de projectcontroller. Dit is opmerkelijk te noemen aangezien er in Nederland diverse grote en zelfs hele grote projecten met een zeer hoog risicoprofiel uitgevoerd worden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het aanleggen van de tweede Maasvlakte, de aanleg van de Noord-Zuidlijn en de aanleg van de Betuweroute. Deze projecten omvatten miljoen euro’s en in sommige gevallen zelfs meer dan een miljard euro.

Bekijk het volledige artikel Hier.