Ontstaan

2-ACES is ontstaan nadat Stanny Schapendonk, samen met een collega in 2011 het idee kregen om hun binnen verschillende bedrijven en projecten opgebouwde kennis en expertise op het gebied van projectbeheersing, projectcontrol, risicomanagement en managementsystemen in te zetten als solide basis voor een eigen bedrijf. Niet veel later sloten nog een aantal collega’s zich daarbij aan. In 2013 zag 2-ACES daadwerkelijk het levenslicht. Stanny Schapendonk richt zich voorlopig als enige fulltime op de bedrijfsvoering. Hij maakt daarbij echter gretig gebruik van de specifieke specialismen van collega’s en anderen uit zijn uitgebreide netwerk.

Een ace staat in de tennis- en volleybalsport voor een in één slag gewonnen punt. Een ace is echter ook een gevechtsvlieger met minimaal vijf gewonnen luchtgevechten op zijn conto. Daarmee is onze naam meteen verklaard: 2-ACES gaat zonder omwegen, vol overtuiging en resultaatgericht op haar doel af: ervoor zorgen dat projecten binnen bedrijven, organisaties en overheden transparant, beheersbaar en voorspelbaar gerealiseerd worden.

Waar we voor staan

2-ACES is een resultaatgerichte en tikkeltje eigenzinnige consultancy organisatie met roots in controlling en performance management. We vormen een hecht team van specialisten die elkaar wat expertise en competentie betreft perfect aanvullen. Binnen bedrijven, organisaties en overheden vertolken we tegelijkertijd de rol van trainer, coach, begeleider, auditor, adviseur en manager.

Onze praktijkervaring met blokkades binnen de processen bij bedrijven en organisaties willen we inzetten door een geïmplementeerd resultaat te realiseren. Wij hebben een rotsvast geloof in de oplossing van ieder probleem. Verandering is daarbij het toverwoord. Verandering is binnen iedere organisatie een constante factor. Met die beweging is niets mis, maar veranderingen moeten wel naadloos aansluiten op de aanwezige dynamiek in de organisatie. 2-ACES ziet positieve beïnvloeding van die bewegingen als de sleutel naar de oplossing van blokkades.

Filosofie

2-ACES is sterk in de beheersing en sturing van processen binnen bedrijven, organisaties en overheden. Over onze filosofie daarbij kunnen we kort en bondig zijn: ‘If it does not add value, it is waste’. Met andere woorden: iedere ontwikkeling die we nastreven en iedere oplossing die we aandragen, moet volledig ten goede komen aan een individu of de totale organisatie.

2-ACES zoekt steeds naar een optimale balans tussen operationele en financiële indicatoren. Uitgestippelde strategieën worden effectief vertaald naar gedegen jaarplannen en optimale resultaten. Een pragmatische aanpak vinden we daarbij minstens zo belangrijk als diepgaande methodische onderbouwingen.

2-ACES probeert steeds te bewerkstelligen dat medewerkers binnen bedrijven, organisaties en overheden zelfstandig hun verantwoordelijkheid nemen en hulp accepteren. Zodra die houding gecreëerd is en bovendien tot tastbare resultaten leidt, zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor succes ingevuld en kunnen wij de aftocht blazen. Ons doel, ons overbodig maken zodra dat kan, is daarmee tenslotte bereikt.

2-Achievement Cycle

2-ACES ziet haar dienstverlening als onderdeel van een ontwikkeling die organisaties doormaken rondom een probleem. Bij iedere oplossing die we aandragen, houden we die ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Alleen dan heeft de oplossing tenslotte een maximale toegevoegde waarde.

We proberen het probleem zo snel mogelijk te ontrafelen, maar met weten wat het probleem is, zijn we slechts halverwege de oplossing. 2-ACES gaat dan ook vooral op zoek naar de basisoorzaken van het probleem en geeft vervolgens een adequaat antwoord op de vraag ‘Waaróm is het een probleem?’

Problemen moeten in de kern aangepakt worden. Dat doen we niet door een nieuwe situatie te creëren, maar met name door aanpassingen in de bestaande situatie aan te brengen. Vervolgens zorgen we ervoor dat er routine in de veranderde aanpak ontstaat; dat de nieuwe werkwijze binnen de organisatie als het ware een ingesleten denkpatroon wordt. Het spreekt voor zich dat die borging de nodige tijd vergt en periodiek om specifieke aandacht vraagt.