2-Achievement Cycle

2-ACES ziet haar dienstverlening als onderdeel van een ontwikkeling die organisaties doormaken rondom een probleem. Bij iedere oplossing die we aandragen, houden we die ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Alleen dan heeft de oplossing tenslotte een maximale toegevoegde waarde.

We proberen het probleem zo snel mogelijk te ontrafelen, maar met weten wat het probleem is, zijn we slechts halverwege de oplossing. 2-ACES gaat dan ook vooral op zoek naar de basisoorzaken van het probleem en geeft vervolgens een adequaat antwoord op de vraag ‘Waaróm is het een probleem?’

Problemen moeten in de kern aangepakt worden. Dat doen we niet door een nieuwe situatie te creëren, maar met name door aanpassingen in de bestaande situatie aan te brengen. Vervolgens zorgen we ervoor dat er routine in de veranderde aanpak ontstaat; dat de nieuwe werkwijze binnen de organisatie als het ware een ingesleten denkpatroon wordt. Het spreekt voor zich dat die borging de nodige tijd vergt en periodiek om specifieke aandacht vraagt.