Filosofie

2-ACES is sterk in de beheersing en sturing van processen binnen bedrijven, organisaties en overheden. Over onze filosofie daarbij kunnen we kort en bondig zijn: ‘If it does not add value, it is waste’. Met andere woorden: iedere ontwikkeling die we nastreven en iedere oplossing die we aandragen, moet volledig ten goede komen aan een individu of de totale organisatie.

2-ACES zoekt steeds naar een optimale balans tussen operationele en financiële indicatoren. Uitgestippelde strategieën worden effectief vertaald naar gedegen jaarplannen en optimale resultaten. Een pragmatische aanpak vinden we daarbij minstens zo belangrijk als diepgaande methodische onderbouwingen.

2-ACES probeert steeds te bewerkstelligen dat medewerkers binnen bedrijven, organisaties en overheden zelfstandig hun verantwoordelijkheid nemen en hulp accepteren. Zodra die houding gecreëerd is en bovendien tot tastbare resultaten leidt, zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor succes ingevuld en kunnen wij de aftocht blazen. Ons doel, ons overbodig maken zodra dat kan, is daarmee tenslotte bereikt.