Risicomanagement

Bij 2-ACES is risicomanagement een belangrijk onderdeel van de Integrale Projectbeheersing. Dit is niet iets, wat er zo maar bij hangt. Op basis van de Risman-methode worden risico’s geïdentificeerd, ingeschat,  gekwantificeerd op basis van kans * impact en vervolgens gerapporteerd. Door op een actieve manier de risico’s in kaart te brengen, deze te mitigeren, af te dekken of door er simpel weg rekening mee te houden, wordt het proces beheerster uitgevoerd.  Door onze expertise en ervaring, vanuit verschillende invalshoeken, zijn wij uitstekend in staat om organisaties verder te helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van Risicomanagement. We bieden hier verschillende handvatten en diensten voor aan. Dit kan dan gaan om projecten, portefeuilles, processen, mensen, afdelingen of de hele keten :

  • Quick Diagnosis
  • Analysis
  • Risicologs
  • Consultancy
  • Management
  • Trainingen
  • Coaching
  • Implementatie